Προτάσεις – Παρατηρήσεις

Στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειάς μας για βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας προς τα μέλη μας, θα χαρούμε να ακούσουμε τις προτάσεις-παρατηρήσεις σας ως προς τα γυμναστήρια του δικτύου Gymnasium.

ΕΠΑΝΩ