Η ομάδα σου!

6μηνη Συνδρομή από 109€

Ελεύθερο ωράριο

Νέα υπηρεσία Pilates Reformer

σε όλα τα γυμναστήρια του δικτυου

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

https://eshop.gymx.gr/

Γυμνάζουμε χαμόγελα :-)

GYMNASIUM: Το πιο ολοκληρωμένο δίκτυο γυμναστηρίων της πόλης
ΕΠΑΝΩ